Onderzoek naar de invloed van foto's op depressieve klachten


Het UMC Utrecht onderzoekt de effectiviteit van een methode om depressieve klachten te verlichten. Deze methode maakt gebruik van foto’s om de stemming te beïnvloeden. Het onderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC).


Voor het onderzoek zullen de deelnemers gedurende een periode van zes weken eenmaal per week een bijeenkomst van ongeveer een half uur bijwonen. De deelnemers krijgen geen medicatie toegediend. Wel zal hen worden gevraagd om het onderzoeksprotocol zo veel mogelijk te volgen. Dat houdt in dat gedurende het onderzoek thuis dagelijkse korte opdrachten moeten worden gedaan.

Welke personen kunnen meedoen?

Vergoeding:
Vergoeding van de reiskosten.
Een deelnemersvergoeding van € 100 wanneer u het gehele onderzoek doorloopt.

 

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden voor deelname door een e-mail te sturen met uw naam en telefoonnummer aan a.reijnen@umcutrecht.nl  Dan nemen wij contact met u op.